تبلیغات
قرآن و حدیث - فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم (6)

قرآن و حدیث
 

68- فضیلت تلاوت سوره قلم

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر گرامى اسلام نقل شده كه فرمود: من قراء سورة ن و القلم  اعطاه الله ثواب الذین حسن اخلاقهم : كسى كه سوره ن و القلم  را تلاوت كند خداوند ثواب كسانى را كه داراى حسن اخلاقند به آنها مى دهد.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : من قراء سورة ن و القلم  فى فریضة او نافلة آمنه الله ان یصیبه فى حیاته فقر اءبدا، و اعاذه اذا مات من ضمة القبر ان شاء الله:

كسى كه سوره ن و القلم را در نماز واجب یا نافله بخواند خداوند او را براى همیشه از فقر در امان مى دارد، و هنگامى كه بمیرد او را از فشار قبر پناه مى دهد.

این ثوابها تناسب خاصى با محتواى سوره دارد، و نشان مى دهد كه هدف تلاوتى است كه تواءم با آگاهى و به دنبال آن عمل باشد.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 366

69- فضیلت تلاوت سوره حاقه

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام مى خوانیم : من قراء سورة الحاقه حاسبه الله حسابا یسیرا :كسى كه سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قیامت آسان مى كند

و در حدیث دیگرى از امام باقر علیه السلام  آمده است : اكثروا من قرائة الحاقة ، فان قرائتها فى الفرائض و النوافل من الایمان بالله و رسوله ، و لم یسلب قارئها دینه حتى یلقى الله :سوره حاقه را بسیار تلاوت كنید چرا كه قرائت آنها در فرائض و نوافل نشانه ایمان به خدا و رسول او است ، و كسى كه آن را بخواند دینش محفوظ مى ماند تا به لقاءالله بپیوندد.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 433

70- فضیلت تلاوت سوره معارج

در حدیثى از پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قرأ ساءل سائل اعطاه الله ثواب الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون و الذین هم على صلواتهم یحافظون :

كسى كه سوره سال سائل را بخواند خداوند ثواب كسانى را به او مى دهد كه امانات و عهد و پیمان خود را حفظ مى كنند و كسانى كه مواظب و مراقب نمازهاى خویشند.

حدیث دیگرى از امام باقر علیه السلام  آمده است : من أ دمن قرائةساءل سائل  لم یساله الله یوم القیامة عن ذنب عمله و اسكنه جنته مع محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم :

كسى كه پیوسته سوره ساءل سائل را بخواند خداوند در قیامت او رااز گناهانش بازپرسى نمى كند، و او را در بهشتش با محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  سكونت مى دهد.

همین مضمون از امام صادق علیه السلام  نقل شده است .

بدیهى است آنچه انسان را مشمول اینهمه ثواب عظیم مى كند تلاوتى است كه با عقیده و ایمان ، و سپس با عمل همراه باشد، نه اینكه آیات و سوره را بخواند و هیچ انعكاسى در روح و فكر و عملش نداشته باشد.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 4و 5

71- فضیلت تلاوت سوره نوح

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قرأ سورة نوح كان من المؤ منین الذین تدركهم دعوة نوح : كسى كه سوره نوح را بخواند از مؤ منانى خواهد بود كه شعاع دعوت نوح پیامبر او را فرا مى گیرد

و در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم من كان یؤ من بالله و الیوم الاخر و یقرأ كتابه فلا یدع ان یقرأ سورة انا ارسلنا نوحا فاى عبد قرأ ها محتسبا صابرا فى فریضة او نافلة ، اسكنه الله مساكن الابرار و اعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامة من الله :

 كسى كه ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد و كتاب او را مى خواند تلاوت سوره نوح را رها ننماید، هر كس آن را براى خدا و تواءم با شكیبائى در نماز فریضه یا نافله تلاوت كند خداوند او را در منازل نیكان جاى مى دهد، و سه باغ از باغهاى بهشت همراه باغ خودش براى احترام او مرحمت مى كند.

ناگفته پیدا است كه هدف از تلاوت آن این است كه از راه و رسم این پیامبر بزرگ و استقامت و شكیبائى یاران او در راه دعوت به سوى حق الهام گیرد، و خود را در شعاع دعوت او قرار دهد، نه خواندن فاقد اندیشه و فكر و نه اندیشه اى خالى از عمل.

 تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 54.

72- فضیلت تلاوت این سوره  جن

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قرء سورة الجن اعطى بعدد كل جنى و شیطان صدق بمحمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  و كذب به عتق رقبة : هر كس سوره جن  را بخواند به تعداد هر جن و شیطانى كه تصدیق به محمد یا تكذیب او كرده است ثواب آزاد كردن برده اى داده مى شود.و در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام  آمده است من اكثر قراءة قل اوحى لم یصبه فى الحیاة الدنیا شى ء من اعین الجن و لا نفثهم و لا سحرهم ، و لا كیدهم ، و كان مع محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  فیقول یا رب لا ارید منه بدلا و لا ابغى عنه حولا:

هر كس بسیار سوره جن را بخواند هرگز در زندگى دنیا چشم زخم جن و جادو و سحر و مكر آنها به او نمى رسد، و با محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  همراه خواهد بود، و مى گوید: پروردگارا! من كسى را به جاى او نمى خواهم ، و هرگز از او به دیگرى متمایل نمى شوم .

البته این تلاوت مقدمه اى است بر آگاهى از محتواى سوره ، و سپس به كار بستن آن.

 تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 97

73- فضیلت تلاوت سوره مزمل

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قرا سورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنیا و الاخرة : هر كس ‍ سوره مزمل را بخواند سختیها در دنیا و آخرت از او برداشته مى شود.

و در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : من قرا سورة المزمل فى العشاء الاخرة ، او فى آخر اللیل كان له اللیل و النهار شاهدین مع السورة ، و احیاه الله حیاة طیبة و اماته میتة طیبة : هر كس ‍ سوره مزمل را در نماز عشاءدوم منظور همان نماز عشاء است زیرا گاه به مغرب عشاء اول گفته مى شود یا در آخر شب بخواند، شب و روز، و همچنین خود این سوره گواه او در روز قیامت خواهد بود، و خداوند او را حیات پاكیزه و مرگ پاكیزه اى خواهد داد!.

مسلما این فضائل بزرگ در صورتى است كه محتواى سوره دائر به قیام شبانه و تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ایثار و انفاق عملى گردد، نه تلاوتى خالى از عمل.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 163

74- فضیلت  تلاوت  سوره  مدثر

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قرأ سورة المدثر اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  و كذب به بمكة : هر كس ‍ سوره مدثر را بخواند به تعداد هر یك از كسانى كه پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  را در مكه تصدیق یا تكذیب كردند به او ده حسنه داده مى شود

و در حدیث دیگرى از امام باقر علیه السلام  آمده است : من قرأ فى الفریضة سورة المدثر كان حقا على الله ان یجعله مع محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  فى درجته ، و لا یدركه فى حیاة الدنیا شقاء ابدا: كسى كه سوره مدثر را در نماز فریضه بخواند بر خداوند حق است كه او را همراه پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم  و در جوار، و درجه او قرار دهد، و در زندگى دنیا بدبختى و رنج دامنش را هرگز نگیرد

بدیهى است چنین نتائج عظیمى تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتب نخواهد شد، بلكه باید محتواى سوره را نیز در نظر گرفت و مو به مو اجرا كرد.

 تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 206

 75- فضیلت تلاوت سوره قیامت

در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قرأ سورة القیامة شهدت انا و جبریل له یوم القیامة انه كان مؤ منا بیوم القیامة ، و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلایق یوم القیامة كسى كه سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براى او در روز قیامت گواهى مى دهیم كه او ایمان به آن روز داشته ، و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم درخشنده تر است .و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : من ادمن قرائة لا اقسم و كان یعمل بها، بعثها الله یوم القیامة معه فى قبره ، فى احسن صورة تبشره و تضحك فى وجهه ، حتى یجوز الصراط و المیزان : كسى كه تداوم بر سوره لا اقسم سوره قیامت  كند و به آن عمل نماید خداوند این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمى انگیزد، و پیوسته به او بشارت مى دهد و در صورتش مى خندد تا از صراط و میزان بگذرد.

قابل توجه اینكه آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره هاى قرآن در موارد دیگر استفاده مى كردیم در اینجا صریحا در متن روایت آمده است زیرا مى فرماید: هر كسى بر آن مداومت كند و به آن عمل نماید بنابراین همه اینها مقدمه عمل كردن و به كار بستن مضمون آن است.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 271

76- فضیلت تلاوت سوره انساندهر

در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قرأ سورة هل اتى  كان جزاؤ ه على الله جنة و حریرا: كسى كه سوره هل اتى را بخواند پاداش او بر خداوند بهشت و لباسهاى بهشتى است .

و در حدیثى از امام باقر علیه السلام  آمده كه یكى از پاداشهاى كسى كه سوره هل اتى را در هر صبح پنجشنبه بخواند این است كه در قیامت با پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  خواهد بود.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 331

77- فضیلت تلاوت این سوره مرسلات

در حدیثى از پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قرء سورة و المرسلات كتب انه لیس من المشركین : كسى كه سوره مرسلات را بخواند نوشته مى شود كه او از مشركان نیست .

و در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام  آمده است : من قراها عرف الله بینه و بین محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم : كسى كه این سوره را بخواند خداوند او را با پیامبر آشنا و همجوار مى سازد.

بدون شك این ثواب و فضیلت از آن كسانى است كه بخوانند و بیندیشند و عمل كنند، و لذا در حدیثى آمده است : بعضى از یاران پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم  خدمتش عرض كردند: اسرع الشیب الیك یا رسول الله صلى اللّه علیه و آله و سلّم : چه زود آثار پیرى در شما نمایان شده اى رسول خدا؟! فرمود: شیبتنى هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون !: سوره هاى هود، واقعه ، مرسلات ، و عم یتسائلون مرا پیر كرده !.قابل توجه این كه در تمام این سوره ها احوال قیامت و مسائل هول انگیز آن دادگاه بزرگ منعكس است ، و همینها بوده كه در روح مقدس پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم  اثر گذارد.

بدیهى است تلاوت بدون فكر و تصمیم بر عمل نمى تواند چنین اثرى بگذارد.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 392

78- فضیلت تلاوت سوره نبا

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراء سورة عم یتسائلون سقاه الله برد الشراب یوم القیامة : كسى كه سوره عم یتسائلون را بخواند .

خداوند از نوشیدنى خنك و گواراى بهشتى در قیامت سیرابش مى كند              

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  میخ ‌وانیم : من قراء عم یتسائلون لم یخرج سنته اذا كان یدمنها فى كل یوم حتى یزور البیت الحرام !: كسى كه همه روز سوره عم یتسائلون را ادامه دهد سال تمام نمى شود مگر اینكه خانه خدا را زیارت مى كند!

در اینجا لازم به ذکر است که اینجانب افراد ی را  می شناسم که الحمد الله بعد از خواندن این سوره توفیق زیارت خانه خدا نصیبشان شده .

و نیز در حدیث دیگرى از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نقل شده كه فرمود: من قراءها و حفظها كان حسابه یوم القیامة بمقدار صلوة واحدة : كسى كه آن را بخواند و حفظ كند حساب او در روز قیامت چنان سریع انجام مى گیرد كه  به مقدار خواندن یك نماز خواهد بود.

تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 5
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1389 توسط فاضل
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک| بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی