تبلیغات
قرآن و حدیث - فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم (9)

قرآن و حدیث
 

105- فضیلت تلاوت سوره فیل

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از امام صادق علیه السلام  آمده است : هر كسى سوره فیل را در نماز واجب بخواند در قیامت هر كوه و زمین هموار و كلوخى براى او شهادت مى دهد كه او او نمازگزاران است ، و منادى صدا مى زند در باره بنده من راست گفتید، شهادت شما را به سود یا زیان او مى پذیرم بنده ام را بدون حساب داخل بهشت كنید او كسى است كه من وى را دوست دارم و عملش را نیز دوست دارم .

بدیهى است این همه فضیلت و ثواب و پاداش عظیم از آن كسى است كه با خواندن این آیات از مركب غرور پیاده شود و در طریق رضاى حق گام بردارد.

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 326

 َ106-  فضیلت تلاوت سوره قریش

 در فضیلت تلاوت این سوره همین بس كه در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نقل شده كه فرمود: من قراءها اعطى من الاجر عشر حسنات ، بعدد من طاف بالكعبة ، و اعتكف بها: كسى كه آن را بخواند به تعداد هر یك از كسانى كه در گرد خانه كعبه طواف كرده ، یا در آنجا معتكف شده ، ده حسنه به او مى دهد.

مسلما چنین فضیلتى از آن كسانى است كه در پیشگاه خداوندى كه پروردگار كعبه است سر تعظیم فرود آورده ، او را عبادت كنند، و احترام این خانه را پاسدارى كرده و پیامش را با گوش جان بشنوند و به كار بندند.

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 346

 107- فضیلت تلاوت سوره ماعون

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از امام باقر علیه السلام  آمده است كه من قراء اء راءیت الذى یكذب بالدین فى فرائضه و نوافله قبل الله صلاته و صیامه ، و لم یحاسبه بما كان منه فى الحیاة الدنیا: هر كس این سوره را در نمازهاى فریضه و نافله اش بخواند خداوند نماز و روزه او را قبول مى كند، و او را در برابر كارهائى كه در زندگى دنیا از او سرزده است مورد محاسبه قرار نمى دهد.

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 356

 108- فضیلت تلاوت سوره كوثر

 در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراءها سقاه الله من انهار الجنة ، و اعطى من الاجر بعدد كل قربان قربه العباد فى یوم عید، و یقربون من اهل الكتاب و المشركین :هر كس آن را تلاوت كند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سیراب خواهد كرد، و به عدد هر قربانى كه بندگان خدا در روز عید قربان  قربانى مى كنند، و همچنین قربانیهائى كه اهل كتاب و مشركان دارند، به عدد هر یك از آنان اجرى به او مى دهد.

نام این سوره كوثر از اولین آیه آن گرفته شده است .

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 369

 109- فضیلت تلاوت  سوره كافرون

درباره فضیلت این سوره روایات فراوانى نقل شده كه حاكى از اهمیت فوق العاده محتواى آن است از جمله :در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نقل شده كه فرمود: من قراء قل یاایها الكافرون فكانما قراء ربع القرآن و تباعدت عنه مردة الشیاطین ، و براء من الشرك ، و یعافى من الفزع الاكبر: كسى كه سوره قل یا ایها الكافرون را بخواند گوئى ربع قرآن را خوانده ، و شیاطین طغیانگر از او دور مى شوند، و از شرك پاك مى گردد، و از فزع روز قیامت  در امان خواهد بود.

تعبیر به ربع القرآن  شاید به خاطر آن است كه حدود یك چهارم قرآن مبارزه با شرك و بت پرستى است ، و عصاره آن در این سوره آمده است ، و دور شدن شیاطین سركش به خاطر آن است در این سوره دست رد بر سینه مشركان زده شده ، و مى دانیم شرك مهمترین ابزار شیطان است.

نجات در قیامت نیز در درجه اول در گرو توحید و نفى شرك است ، همان مطلبى كه این سوره بر محور آن دور مى زند.

در حدیث دیگرى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : مردى خدمتش آمد عرض كرد اى رسول خدا! براى این آمده ام كه چیزى به من یاد دهى كه به هنگام خواب بخوانم ، فرمود: اذا اخذت مضجعك فاقراء قل یا ایها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءة من الشرك : هنگامى كه به بستر رفتى سوره یا ایها الكافرون را بخوان ، بعد از آن بخواب كه این بیزارى از شرك است . و نیز در روایتى از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است كه به جبیر بن مطعم فرمود: آیا دوست دارى هنگامى كه به سفر میروى از بهترین یارانت از نظر زاد و توشه باشى ؟ گفت : آرى پدرم و مادرم فدایت اى رسول خدا!

فرمود: این پنج سوره را بخوان : قل یا ایها الكافرون ، واذا جاء نصر الله و الفتح ، و قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق ، و قل اعوذ برب الناس ، و قرائت خود را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز كن.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم كه مى فرمود: پدرم مى گفت قل یا ایها الكافرون ربع قرآن است ، و هنگامى كه از آن فراغت مى یافت مى فرمود: اعبدالله وحده ، اعبدالله وحده : من تنها خدا را عبادت مى كنم من تنها خدا را عبادت مى كنم .

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 380و381

110- فضیلت تلاوت  سوره نصر

درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراءها فكانما شهد مع رسول الله صلى اللّه علیه و آله و سلّم  فتح مكه : كسى كه آن را تلاوت كند همانند این است كه همراه پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم  در فتح مكه بوده است.

در حدیث دیگرى از امام صادقعلیه السلام  مى خوانیم : كسى كه سوره اذا جاء نصر الله و الفتح را در نماز نافله یا فریضه بخواند خداوند او را بر تمام دشمنانش پیروز مى كند و در قیامت در حالى وارد محشر مى شود كه نامه اى با او است كه سخن مى گوید، خداوند آن را از درون قبرش همراه او بیرون فرستاده ، و آن امان نامه اى است از آتش ‍ جهنم ....

ناگفته پیدا است این همه افتخار و فضیلت از آن كسى است كه با خواندن این سوره در خط رسول الله قرار گیرد، و به آئین و سنت او عمل كند، نه تنها به لقلقه زبان قناعت نماید.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 395

111- فضیلت تلاوت سوره تبت

و در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است كه فرمود: من قراءها رجوت ان لا یجمع الله بینه و بین ابى لهب فى دار واحدة : كسى كه آن را تلاوت كند من امیدوارم خداوند او و ابولهب را در خانه واحدى جمع نكند یعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابولهب اهل دوزخ است.

ناگفته پیدا است این فضیلت از آن كسى است كه با خواندن این سوره خط خود را از خط ابولهب جدا كند، نه كسانى كه با زبان مى خوانند ولى ابولهب وار عمل مى كنند.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 412

112- فضیلت تلاوت سوره اخلاص

در فضیلت تلاوت این سوره روایات زیادى در منابع معروف اسلامى آمده است كه حاكى از عظمت فوق العاده آن مى باشد از جمله : در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم كه فرمود: ایعجز احدكم ان یقراء ثلث القرآن فى لیلة ؟: آیا كسى از شما عاجز است از اینكه یك سوم قرآن را در یك شب بخواند؟!

یكى از حاضران عرض كرد: اى رسول خدا! چه كسى توانائى بر این كار دارد؟!

پیغمبر فرمود: اقرؤ اقل هو الله احد: سوره قل هو الله را بخوانید.

در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : هنگامى كه رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم  بر جنازه سعد بن معاذ نماز گزارد فرمود: هفتاد هزار ملك كه در میان آنها جبرئیل نیز بود بر جنازه او نماز گزاردند! من از جبرئیل پرسیدم او به خاطر كدام عمل مستحق نماز گزاردن شما شد؟

گفت : به خاطر تلاوت قل هو الله احد در حال نشستن ، و ایستادن ، و سوار شدن ، و پیاده روى و رفت و آمد.

و در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : كسى كه یك روز و شب بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه را بخواند و در آن قل هو الله احد را نخواند به او گفته مى شود یا عبد الله ! لست من المصلین !: 0اى بنده خدا! تو از نماز گزاران نیستى !.

در حدیث دیگرى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است كه فرمود: كسى كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد خواندن سوره قل هو الله احد را بعد از هر نماز ترك نكند، چرا كه هر كس آن را بخواند خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او جمع مى كند، و خودش و پدر و مادر و فرزندانش را مى آمرزد.

از روایت دیگرى استفاده مى شود كه خواندن این سوره به هنگام ورود به خانه روزى را فراوان مى كند و فقر را دور مى سازد.

روایات در فضیلت این سوره بیش از آن است كه در این مختصر بگنجد، و آنچه نقل كردیم تنها قسمتى از آن است .

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 429و428

113- فضیلت تلاوت سوره فلق

درباره فضیلت این سوره از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نقل شده است كه فرمود: انزلت على آیات لم ینزل مثلهن : المعوذتان : آیاتى بر من نازل شده كه همانند آنها نازل نشده است ، و آن دو سوره فلق  و ناس  است.

و در حدیث دیگرى از امام باقرعلیه السلام  مى خوانیم : كسى كه در نماز وتر سوره فلق  و ناس  و قل هو الله احد را بخواند به او گفته مى شود اى بنده خدا بشارت باد بر تو خدا نماز وتر تو را قبول كرد.

و باز در روایتى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم كه به یكى از یارانش فرمود مى خواهى دو سوره به تو تعلیم كنم كه برترین سوره هاى قرآن است ؟ عرض كرد: آرى اى رسول خدا! حضرت معوذتان سوره فلق و سوره ناس  را به او تعلیم كرد، سپس آن دو را در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: هر گاه برمى خیزى و مى خوابى آنها را بخوان .

روشن است اینها براى كسانى است كه روح و جان و عقیده و عمل خود را با محتواى آن هماهنگ سازند.

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 455

 َ114-  فضیلت تلاوت سوره ناس

 در فضیلت تلاوت این سوره روایات متعددى وارد شده از جمله اینكه در حدیثى مى خوانیم كه پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  شدیدا بیمار شد، جبرئیل و مى كائیلدو فرشته بزرگ خدا نزد او آمدند، جبرئیل نزد سر پیامبر نشست و مى كائیل نزدپاى او، جبرئیل سوره فلق  را تلاوت كرد، و پیغمبر را با آن در پناه خدا قرار داد، و میكائیل سوره قل اعوذ برب الناس را.

در روایتى كه از امام باقر علیه السلام  نقل شده و قبلا به آن اشاره كردیم ، مى خوانیم : هر كسى در نماز وتر معوذتین  سوره فلق و ناس  و قل هو الله احد را بخواند به او گفته مى شود اى بنده خدا! بشارت باد بر تو كه خداوند نماز وتر تو را قبول كرد!

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 468ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1389 توسط فاضل
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک| بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی